Skip to main content

Algemene Voorwaarden

 

Sciante Measurement B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ondernummer: 50157094

Algemeen

Uitvoeringstermijn

Offertes

Prijs en betaling

Niet betaling op vervaldag

Bijkomende kosten bij niet (tijdige) betaling

Eigendomsvoorbehoud

Expliciet meerwerk

Correctie definitieve versies

Intellectuele eigendomsrechten

Medewerking door opdrachtgever

Geheimhouding en zorgplicht

Overmacht

Overdracht van rechten en plichten

Annulering

Klachten

Aansprakelijkheid

Garanties

Geschillen

We use cookies on this site to enhance your experience

We also use analytics to analyze the use of this site